więcej
Porozmawiaj z konsultantem


Wzrost konkurencyjności firmy A. Mosiński

 

Firma A. Mosiński realizuje projekt pn „Wzrost konkurencyjności firmy A. Mosiński poprzez uruchomienie e- sklepu” (Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.3: E-technologie dla przedsiębiorstw) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.