więcej
Porozmawiaj z konsultantem


Dywersyfikacja produkcji Firmy A. Mosiński

  

 

Firma A. Mosiński realizuje projekt pn "Dywersyfikacja produkcji Firmy A. Mosiński poprzez wprowadzenie nowego wzornictwa wytwarzanych produktów" na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-045/10-00  (Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego