więcej
Porozmawiaj z konsultantem


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) Firma A. Mosiński realizuje projekt pn "Dywersyfikacja produkcji Firmy A. Mosiński poprzez wprowadzenie nowego wzornictwa wytwarzanych produktów" (Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

"Dywersyfikacja produkcji firmy A. Mosiński poprzez wprowadzenie nowego wzornictwa wytwarzanych produktów"

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest linia lakiernicza, w której wyodrębniono 4 podstawowe połączone ze sobą elementy:

1) robot lakierniczy
2) kabina lakiernicza z kurtyną wodną
3) agregat sprężarkowy wraz z osuszaczem
4) transporter wraz z tunelem.

Pobierz szczczegóły ogłoszenia - PDF