The best effect you will get if you remove text and put background image

Kundenservice - Kontakt

Informacje o firmie

 • Firma A. Mosiński
  Andrzej Mosiński
 • 98-170 WIDAWA
     Wola Kleszczowa 28
 • NIP: 729-156-78-43
  Regon: 731-58-02-53
  Bank: MBank S.A.
  Konto: PL65114020040000370275900121

 • Call us now: +48 502 642 215
 • Email: biuro@mosinski.com.pl

Senden Sie eine Nachricht

 

Accept

Site use cookiesKlauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mosinski.com.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – http://www.http://mosinski.com.pl/contact-form.php 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia